علی قمصری

10 آهنگ
0 ویدیو
1 آلبوم
آهنگ ها بیشتر
دانلود آهنگ جدید علی قمصری پرده خوب
پرده خوب علی قمصری
دانلود آهنگ جدید علی قمصری زندگی و غم
زندگی و غم علی قمصری
دانلود آهنگ جدید علی قمصری ایرانی تار ۱۱۵ ( ارومیه )
ایرانی تار 115 علی قمصری
دانلود آهنگ جدید علی قمصری ایرانی تار ۱۰۹ ( بازار تبریز )
ایرانی تار 109 ( بازار تبریز ) علی قمصری
دانلود آهنگ جدید علی قمصری ایرانی تار ۱۰۸ قلعه بابک (کلیبر)
ایرانی تار 108 قلعه بابک (کلیبر) علی قمصری
دانلود آهنگ جدید علی قمصری ایرانی تار-۱۰۷ (سوگ دریاچه ارومیه)
ایرانی تار-107 (سوگ دریاچه ارومیه) علی قمصری
دانلود آهنگ جدید علی قمصری بی زمانی
بی زمانی علی قمصری
ویدیو ها بیشتر
آلبوم ها بیشتر
دانلود آلبوم جدید علی قمصری به نام صنم ناهنجار
آلبوم علی قمصری به نام صنم ناهنجار
بیوگرافی
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود