جرشا

5 آهنگ
3 ویدیو
0 آلبوم
آهنگ ها بیشتر
دانلود آهنگ جدید جرشا درویش و فلک
درویش و فلک جرشا
دانلود آهنگ جدید جرشا مصاحبه ۲
مصاحبه 2 جرشا
دانلود آهنگ جدید جرشا خانوادگی ۱ ( همراه اتحاد شمال )
خانوادگی 1 ( همراه اتحاد شمال ) جرشا
دانلود آهنگ جدید جرشا مازرون
جرشا مازرون
دانلود آهنگ جدید جرشا ذبح
جرشا ذبح
ویدیو ها بیشتر
دانلود موزیک ویدیو جرشا مصاحبه ۲
موزیک ویدیو جرشا مصاحبه ۲
دانلود موزیک ویدیو جرشا اینکاره
موزیک ویدیو جرشا اینکاره
دانلود موزیک ویدیو جرشا ذبح
موزیک ویدیو جرشا ذبح
آلبوم ها بیشتر
بیوگرافی
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود